دور کمر و باسن را به سانتی متر وارد کنید


*
*

نسبت دور کمر به باسن

waist to hip ratio یا WHR به نسبت دور کمر به باسن اطلاق می شود. از این شاخص برای چاقی و همچنین میزان سلامتی استفاده می شود. بر اساس این شاخص افراد به دو دسته با فرم بدنی سیب و گلابی تقسیم می شوند.

فورمول

WHR = دور کمر ÷ دور باسن.


گلابی و سیب

در این نسبت افراد به دو دسته فرم بدنی گلابی و فرم بدنی سیب تقسیم می شوند .

گلابی

افراد با این فرم بدنی دارای چربی بیشتر در قسمت باسن هستند. چربی باسن به مراتب دارای ضرر کمتری نسبت به چربی در اطراف کمر هست. بنابراین افراد با این فرم بدنی در معرض خطرات کمتری هستند.

سیب

افراد با این فرم بدنی دارای چربی بیشتری در اطراف کمر هستند و در خطر ابتلا به عارضه های بیشتری می باشند.


طبقه بندی بر اساس امتیاز به دست آمده

مردها زنها فرم بدن شدت خطر
کمتر از 0.9 کمتر از 0.85 گلابی احتمال کم ابتلا به بیماری های متابولیکی
بین 0.9 تا 0.95 بین 0.85 تا 0.90 سیب در خطر عارضه های متابولیکی مثل دیابت، امراض قلبی و سکته و غیره
بیشتر از 0.95 بیشتر از 0.90 سیب احتمال بسیار زیاد ابتلا به عارضه های متابولیکی مثل دیابت ، امراض قلبی، سکته و غیره