*
*
*
cm
سانتی متر
*
Kg
کیلوگرم


فعالیت بسیار کم: فعالیت بسیار کم مثل کسی که در ویلچر هست
فعالیت کم: مثل کسانی که پشت میز کار می کنند و ورزش نمی کنند
فعالیت کم همراه با ورزش: مثل کسانی که پشت میز کار می کنند ، اما ورزش مختصری نیز می کنند.
نسبتا فعال: مثل کسانی که به صورت ایستاده کار می کنند و در ضمن روزانه ورزش می کنند( مثلا روزی یک ساعت ورزش)
:بسیار فعال کسانی که در طول روز بسیار فعال هستند یا اینکه در طول روز 2 ساعت یا بیشتر ورزش می کنند.
به شدت فعال: ورزشکاران حرفه ای که روزانه ساعات مداومی ورزش می کنند.

نیاز روزانه به پروتئین ، کربوهیدرات و چربی

پروتئین ها ، کربوهیدرات ها و چربی ها از جمله عمده ترین مواد غذایی مورد نیاز بدن هستند. جدول پایین نشان دهنده مقدار توصیه شده این مواد غذایی به درصد می باشد.

نوع ماده غذایی مقدار مورد نیاز روزانه Calories / Gram
کربو هیدارت ها 45% تا 65% 4 Cal/gm
پروتئین ها 10% تا 35% 4 Cal/gm
چربی ها 20% تا 35% 9 Cal/gm

مثال

فرض کنید که شخصی برای ثابت نگاه داشتن وزن خود روزانه به 2100 کالری احتیاج دارد. در این صورت این فرد به مقادیر زیر از هر یک از مواد غذایی(کربو هیدرات ، پروتئین و چربی) نیاز دارد.

  • میزان مصرف کربو هیدرات از حداقل 45% (یا 945 کالری) تا حداکثر 65% (یا 1365 کالری). به عبارت دیگر از 236 گرم تا 341 گرم روزانه.
  • میزان مصرف پروتئین از حداقل 10% (یا 210 کالری) تا حداکثر 35% (یا 735 کالری). به عبارت دیگر بین 53 تا 184 گرم روزانه.
  • میزان مصرف چربی از حداقل 25% تا حداکثر 35%. به عبارت دیگر بین 47 تا 82 گرم روزانه.

سعی کنید که از هر سه نوع ماده غذایی به صورت متعادل استفاده کنید. در صورت حذف کامل هر یک از این سه نوع ماده غذایی از رژیم غذایی ، بدن شما از لحاظ متابولیکی دچار اختلال خواهد شد.