نظرات

مزالامین

نام ژنریک :Mesalamine
نام تجاری :Mesalazine

نظرات

    هنوز هیچ نظری ثبت نشده است
برای ثبت نظر ابتدا تبت نام کنید