لانزوپرازول

نام ژنریک :Lansoprazole
نام تجاری :

دانستنیهای ترش کردن یا رفلاکس

1 جویدن ادامس باعث بهبودی علائم رفلاکس می شود