تهوع و استفراغ در بارداری

نام ژنریک :
نام تجاری :Nausia and vomiting in pregnancy

دانستنیهای ترش کردن یا رفلاکس

1 جویدن ادامس باعث بهبودی علائم رفلاکس می شود