نظرات

تهوع و استفراغ در بارداری

نام انگلیسی:Nausia and vomiting in pregnancy

انجه که شما از مکملها نیاز دارید

انتخاب صحیح مکمل مواد معدنی و ویتامین، بنابر سن و سطح سلامت به خصوص شماست. غذا را به عنوان اولویت اول در تامین مواد مورد نیاز خود، در نظر بگیرید! چنانچه باز هم به یک مکمل نیاز دارید؛ به توصیه های روزانه ی زیر که توسط کارشناسان برای هر گروه سنی مطرح شده است؛ توجه کنید.

  • مکمل ها در دهه های 20، 30 و 40 زندگی

مصرف مکمل فولیک اسید در زنان باردار یا زنان مستعد بارداری، برای پیشگیری از بروز نقص در نوزاد، توصیه می شود. مصرف مکمل کلسیم در زنان یائسه، توصیه می گردد. در زنانی با قاعدگی شدید نیز، مصرف مکمل آهن، توصیه می شود.

  • مکمل ها در دهه 50 زندگی

مصرف مکمل کلسیم و ویتامین در مردان و زنان برای پیشگیری از صدمات استخوانی، توصیه می شود. توصیه به مصرف مکمل ویتامین با بالا رفتن سن بیشتر می شود.

زنان باید مصرف هرگونه مکمل آهن را در این برهه از زندگی، متوقف کنند.

  • مکمل ها در دهه 60 زندگی

مصرف مکمل کلسیم و ویتامین D، در این دوره نیز توصیه می گردد.

مصرف مقادیر بیشتری از مکمل ویتامین B12 برای مقابله با تغییرات احتمالی به وجود آمده در جذب ویتامین B12، توصیه می شود.

  • مکمل ها در دهه 70 زندگی

مصرف مکمل کلسیم، ویتامین و ویتامین B12 توصیه می گردد.

برای شناخت مکمل ها، به موارد زیر توجه کنید:

  • اطلاعات مندرج در مکمل ها را بررسی کنید تا بیش از حد از آنها استفاده نکنید.
  • قبل از مصرف هر نوع مکمل، حتما از پزشک خود در رابطه با مصرف آن، سوال کنید. به این نکته توجه کنید؛ که احتمال تداخل مکمل ها با سایر داروهای مصرفی وجود دارد.

 

 

منابع: