بیماری

نظرات

هپاتیت دی

نام انگلیسی:Hepatitis D

ویروس هپاتیت دی (به آن ویروس دلتا نیز گفته می‌شود) یک ویروس آران آ مدور کوچک است. ویروس هپاتیت دی یک عامل ناقص است که بدون حضور ویروس‌های دیگر نمی‌تواند شیوع پیدا کند. در انسان، عفونت ناشی از ویروس هپاتیت دی فقط با وجود عفونت‌های ناشی از هپاتیت بی ایجاد می‌شود. هپاتیت دی بسیار نادر است اما شدیدترین نوع هپاتیت‌های ویروسی است. عفونت ناشی از هپاتیت دی در افرادی که به هپاتیت بی مزمن مبتلا هستند شدیدتر است. افراد مبتلا به هپاتیت دی مزمن بیش از افراد مبتلا به عفونت‌های حاد در معرض عوارض و عواقب ناشی از آن هستند. هپاتیت دلتا با واکسن‌های ضد هپاتیت بی قابل پیشگیری است.

اخبار

تست

الفبای هپاتیت

مقالات

سوالات متداول

ویدئو

نشانه های بیماری کبد چرب

تازه ها


پیشنهاد ما