بیماری

نظرات

سیروز کبد

نام انگلیسی:Liver cirrhosis

سیروز، مرحله دیررس فیبروز کبدی است که در بسیاری از انواع بیماری ها و شرایط کبدی مانند هپاتیت و الکلیسم مزمن ایجاد می شود. هر بار که کبد شما آسیب ببیند – بر اثر بیماری، مصرف بیش از حد الکل یا علت دیگر – سعی می کند خود را ترمیم کند. در این فرآیند، بافت اسکار شکل می گیرد. با پیشرفت سیروز، بافت اسکار بیشتری شکل می گیرد و عملکرد خوب را برای کبد دشوار می کند که به آن سیروز جبران نشده می گویند.

سیروز پیشرفته، تهدید کننده حیات است. آسیب های کبدی که به واسطه سیروز ایجاد می شوند، به طور کلی قابل برگشت نیستند اما اگر سیروز کبدی زود تشخیص داده و درمان شود، آسیب می تواند محدود شود و به ندرت، شرایط به وضع سابق برگردند. همراه کافه پزشکی باشید

اخبار

نقش سبزیجات برگ پهن در کاهش چربی کبد

بیماری کبدچرب بیماری شایع کبدی است و مهم ترین علت...

۶۵ درصد ایرانی ها دارای چاقی یا اضافه وزن هستند.

مدیر کل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر...

تست

الفبای هپاتیت

مقالات

سوالات متداول

ویدئو

آشنایی با سیروز یا نارسائی کبد