بیماری

نظرات

اسهال

نام انگلیسی:Diarrhea

به مدفوع شل و آبکی که تکرر آن بیش از معمول باشد اسهال می گویند. ممکن است کرامپ (گرفتگی) های شکمی یا مدفوع با حجم زیاد تجربه شود. اسهال از نظر علائم مخصوص، شدت و مدت ابتلا متفاوت است.

اسهال حاد معمولاً چند روز ادامه می یابد و به طور بارز ناشی از عفونت باکتریایی ویروسی یا انگلی است. اسهال مزمن بیشتر از اسهال حاد ادامه می یابد و معمولاً بیش از چهار هفته طول می کشد. اسهال مزمن می تواند نشانگر اختلالی جدی مثل کولیت اولسراتیو یا بیماری کرون و یا شرایطی کم اهمیت تر مثل سندرم روده تحریک پذیر باشد

اخبار

تست

مقالات

سوالات متداول

ویدئو

مسیر غذا در لوله گوارش