نظرات

کبد چرب

نام انگلیسی:Fatty liver

چربی دور کمر و شکم