نظرات

التهاب کیسه صفرا یا کوله سیستیت حاد

نام انگلیسی:Acute cholecystitis

روش های لاغری بعد از چهل سالگی