سوالات متداول مربوط به پولیپ روده بزرگ

آزمایشات غربالگری سرطان رکتال و کولون شامل چه مواردی می شود؟ 1 سال پیش

کولونوسکوپی سیگمویدوسکوپی ویدئو کولونوسکوپی سی تی کولونوسکوپی ازمایش مدفوع