سوالات متداول مربوط به پولیپ روده بزرگ

پزشکان چگونه پولیپ های روده ی بزرگ را درمان میکنند ؟ 1 سال پیش

—معمولا در هنگام انجام آزمایش های غربالگری برای بررسی سرطان کولن یا رکتال ، پزشکان پولیپ های روده ی بزرگ را تشخیص میدهند . تست غربالگری سرطان سری آزمایشاتی است که قبل از این که فرد علائمی داشته باشد ، برای رسیدگی و تشخیص سرطان زودرس انجام میشوند