سوالات متداول مربوط به پولیپ روده بزرگ

علائم پولیپ کولون چیست ؟ 1 سال پیش

—پولیپ های روده ی بزرگ معمولا علائمی ندارند .