سوالات متداول مربوط به پولیپ روده بزرگ

پولیپ های روده ی بزرگ چیست ؟ 1 سال پیش

—پولیپ های روده ی بزرگ زائده های کوچکی هستند که در قسمت داخلی روده ی بزرگ (که به کولون نیز معروف است) شکل میگیرند . (شکل ۱) پولیپ ها بسیار متداول هستند . تقریبا یک سوم تا نیمی از بزرگسالان را تا سن ۵۰ سالگی مبتلا میکنند . اما برخی از پولیپ ها میتوانند سرطان باشند یا به آن تبدیل شوند . بنابراین گاهی اوقات پزشکان آنها را از بین میبرند .